• Het betreden van Sportcentrum Flidunen gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.
 • Voordat u de zwemzaal betreedt dient u zich altijd eerst te melden bij de kassa. Wanneer er geen personeel aanwezig is bij de kassa, dan kunt u gebruik maken van de bel. Er komt dan zo spoedig mogelijk iemand naar u toe.
 • Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding. Het dragen van ondergoed onder de zwemkleding is niet toegestaan.
 • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om de zwemzaal te betreden met schoeisel waarmee ook buiten wordt gelopen.
 • Het is verplicht om eerst te douchen voordat u het zwemwater betreedt.
 • Bezoekers die kamperen bij Stortemelk kunnen alleen gratis toegang krijgen tot het zwembad op vertoon van een geldig kaartje. Deze kaartjes zijn te verkrijgen bij de receptie van Stortemelk.
 • Bezoekers die (via verblijf in hotel of recreatiewoning) over een voucher beschikken voor gratis toegang tot het zwembad, dienen deze te tonen aan de kassa voor het betreden van de zwemzaal.
 • In het gehele gebouw is het niet toegestaan om te roken.
 • Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang tot het zwembad wanneer zij zwemvleugeltjes dragen en onder begeleiding zijn van een volwassene (16 jaar e.o.) die zelf over een goede zwemvaardigheid beschikt.
 • Kinderen zonder zwemdiploma (met zwemvleugeltjes) hebben geen toegang tot het 3e bad (diepte 2 meter). In het 2e bad dient de begeleider zelf ook in het water aanwezig te zijn. In het 1e bad is een begeleider op de kant afdoende.
 • Duiken is geheel op eigen risico en is alleen toegestaan in het 3e bad (2 meter diepte).
 • Wanneer door het personeel de bel wordt geluid, dient u het zwemwater te verlaten en zich om te gaan kleden.
 • Banen zwemmen is alleen toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder.
 • Tijdens het banen zwemmen zijn spelende kinderen in het wedstrijdbad niet toegestaan (ouder+kind zwemmen), zij kunnen gebruik maken van het 1e bad.
 • Bij het gebruik van de glijbaan is het niet toegestaan om af te wijken van de voorschriften zoals deze zijn aangegeven op het bord bij de trap van de glijbaan.
 • Balspelen zijn uitsluitend toegestaan bij geringe drukte en mogen andere bezoekers niet tot last zijn. Het gooien met tennisballen of andere harde vallen is niet toegestaan.
 • Begeleiders van groepen dienen in de zwemzaal erop toe te zien dat de kinderen zich aan de regels houden. De begeleiders zijn het verplicht om er melding van te maken wanneer er kinderen in de groep aanwezig zijn die niet of nauwelijks kunnen zwemmen.
 • Elke vorm van hinderlijk gedrag en/of verbaal en/of fysiek geweld richting personeel of anders bezoekers is niet toegestaan.
 • Men dient te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.
 • Het personeel is bevoegd om bij overtreding van de huisregels de betreffende bezoekers uit het zwembad of de sporthal te verwijderen, zonder dat Sportcentrum Flidunen de eventueel betaalde toegangsgelden hoeft te vergoeden. Daarnaast is het personeel bevoegd om overtreders van de huisregels, middels het uitdelen van een rode kaart, voor een bepaalde periode (een dag, week of maand) de toegang tot het bad te ontzeggen. Bij minderjarigen kunnen tevens de ouders op de hoogte worden gebracht.
 • Sportcentrum Flidunen en haar personeel is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor lichamelijk letsel en/of verlies, schade en diefstal van uw persoonlijke eigendommen in en om het gebouw. Wij adviseren u daarom uw waardevolle bezittingen en kleding op te bergen in de daarvoor bestemde kluisjes.