Het zwem-ABC

Het Zwem-ABC terug in Sportcentrum Flidunen

Na ruim een jaar is het weer mogelijk om onder andere het zwem-ABC te volgen in het zwembad van sportcentrum Flidunen. Een bevoegdheid voor het mogen verzorgen van deze lessen is een vereiste en momenteel zijn er twee enthousiaste werknemers die in het bezit zijn van de juiste papieren. Naast het zwem-ABC is het mogelijk om een opfriscursus te volgen, reddend zwemmen, zwemvaardigheid, een borstcrawlcursus, verschillende aquasporten, recreatief zwemmen en banenzwemmen.

Sportcentrum Flidunen beschikt over een 25 meter bad met een waterdiepte die varieert van 1 tot 2 meter. Er kunnen dus volop afstanden worden gezwommen en er kan worden gedoken in het zwembad, dat een watertemperatuur heeft van 28 graden.

‘’Ons streven is om de lessen voor het zwem-ABC aan te bieden in kleine groepen van niet meer dan 6 kinderen op één docent!’’

Lesmethode

Zwembad Flidunen is aangesloten bij de NRZ-NPZ. We werken nauw met elkaar samen om steeds opnieuw de beste zwemlessen volgens de laatste eisen aan te kunnen bieden. Net als de NRZ gaan wij uit van het gegeven dat het gemiddelde kind 42 lesuren nodig heeft om zijn zwemdiploma A te halen, en nog eens 12 lesuren voor het B-, en 12 voor het C-diploma. Wij delen het advies van de NRZ-NPZ om uw kind zowel voor zwemdiploma A, B als C op te geven.

Op een vriendelijke en vrolijke manier leren we kinderen vanaf 4 jaar, watervrij worden, of werken we toe naar een diploma. Al naar gelang het zwemniveau van de leerling. Dit doen wij door zo weinig mogelijk gebruik te maken van drijfmiddelen. Natuurlijk zal er binnen een zwemles ruimte zijn voor een spelletje, maar al vanaf de eerste les worden zwemslagen aangeleerd. Wij bieden de zwemlessen aan per blok van 7 lessen. Iedere les duurt 45 minuten. Elke vijfde les is een kijk-les. De laatste 10 minuten bent u dan welkom om aan de rand van het bad te komen kijken naar de vorderingen van uw kind. Er zijn drie les momenten per week, namelijk op maandagmiddag van 15:00 tot 15:45 uur of van 15:45 tot 16:30 uur en woensdagmiddag van 13:30 tot 14:15 uur en op zaterdagochtend van 10:00 tot 10:45 uur. Zowel voor de lessen als het diplomazwemmen is sportcentrum Flidunen flexibel. Mochten de bovengenoemde data en tijden absoluut niet gunstig zijn, dan is er in overleg veel mogelijk!

Persoonlijke leskaart

Kinderen die het zwem-ABC volgen in sportcentrum Flidunen, ontvangen een persoonlijke leskaart waar leervorderingen op worden bijgehouden. Hierdoor kan er door de zweminstructeur direct worden ingespeeld op datgene wat nog geoefend moet worden en raakt er geen tijd verloren aan datgene wat het kind al ruim voldoende beheerst. Natuurlijk moeten aangeleerde vaardigheden onderhouden worden, maar kijk niet raar op wanneer uw kind een totaal andere zwemslag uitvoert dan een ander kind. Er wordt namelijk ontzettend veel gedifferentieerd binnen de lessen. Dit maakt het ook toegankelijk om in te stromen wanneer uw kind al elders zwemlessen heeft gevolgd.

Geen inschrijfkosten

Bij sportcentrum Flidunen betaalt u geen inschrijfkosten. Het is voor een ieder vrijblijvend om te starten of (tijdelijk) te stoppen met zwemles.

Privé les

Naast het volgen van zwemles in een kleine lesgroep is het ook mogelijk om geheel individueel zwemles te krijgen van een zweminstructeur. Driekwartier lang persoonlijke aandacht zorgt voor ontzettend veel oefen gelegenheid en daardoor grote kans op vooruitgang. De privé lessen worden in overleg gepland. Semi privé lessen behoort ook tot de optie (zwemmen in een tweetal).

Aanmelden

Aanmelden voor de zwemlessen kan in het sportcentrum zelf, door te bellen naar: +31 (0)562 45 1445 of een mail te sturen naar: info@sportcentrumflidunen.nl. U ontvangt een aanmeldingsformulier dat ingevuld dient te worden voor aanvang van de eerste zwemles.

Meldpunt NRZ
Anoniem landelijk telefonisch meldpunt van NOC*NSF, via telefoonnummer 0900-2025590 (maandag t/m vrijdag van 08:00 – 20:00 uur, gebruikelijke belkosten) of via WhatsApp: 06-53646928

Tarieven

Zwem-ABC€120,- per 10 lessen
Zwem ABC €12,50 voor 1 losse les
Semi privé les€25,00voor 1 losse les
Privé les€42,00voor 1 losse les
Diplomazwemmen€ 17,50 per afzwemmoment