Huisregels

Om er samen voor te zorgen dat iedereen een plezierige tijd beleeft bij Sportcentrum Flidunen, hanteren wij een aantal huisregels. Wij gaan ervan uit dat iedere bezoeker onze regels zal respecteren en naleven. Wij zouden u daarom vriendelijk willen verzoeken om onze huisregels aandachtig door te lezen, voordat u het zwembad, de sporthal of de fitnessruimte betreedt.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw aandacht en medewerking!

Huisregels algemeen

Persoonlijke bezittingen

 1. Tassen, jassen of andere kledingstukken laat u achter in de daarvoor bestemde ruimtes en neemt u niet mee naar de recreatie/trainingsruimtes.
 2. Gevonden voorwerpen kunt u bij de kassa ophalen.

Verantwoordelijkheid

 1. Het betreden van Sportcentrum Flidunen gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker. Hier vallen ook de lessen en trainingen onder.
 2. De gemeente en de medewerkers van de sportaccommodatie zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 3. Van diefstal of andere strafbare feiten wordt altijd een melding of aangifte gedaan bij de politie.

Abonnementen

 1. Wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap en/of persoonsgegevens kunnen per mail worden doorgevoerd (info@sportcentrumflidunen.nl).
 2. Opzegging van het lidmaatschap dient een maand voorafgaand te worden aangekondigd.
 3. Verkochte abonnementen die in één keer zijn afgerekend worden niet teruggenomen. Alleen op aantoonbare medische indicatie kan restitutie worden verleend.

Roken, drugs en drank, eten

 1. Binnen en rondom het pand geld een rookverbod.
 2. Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
 3. Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan na afloop van de sportbeoefening, op gezette tijden, in de kantine en op het terras.
 4. Sporten onder invloed wordt niet geaccepteerd.
 5. Eten in de training/sportzalen is niet toegestaan.

Normen en waarden

 1. Respect voor elkaar en voor de instructeurs.
 2. Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de toegang, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld. Bij minderjarigen kunnen tevens de ouders op de hoogte worden gebracht.
 3. Elke vorm van hinderlijk gedrag en/of verbaal en/of fysiek geweld richting personeel of andere bezoekers is niet toegestaan.

Huisregels zwembad

Entree

 1. Voordat u het zwembad betreedt dient u zicht altijd eerst te melden bij de kassa.
 2. Bezoekers die (via verblijf hotel, recreatiewoning of camping) over een (korting)voucher beschikken voor toegang tot het zwembad, dienen deze te tonen aan de kassa voor het betreden van het zwembad.
 3. U dient ten alle tijden de instructies van het personeel op te volgen.

Hygiëne en netheid

 1. Voor het zwemmen is douchen verplicht.
 2. Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding.
 3. Het is niet toegestaan om met schoenen/buiten slippers de zwemzaal te betreden.

Veiligheid

 1. Rennen op de perrons van het zwembad is niet toegestaan.
 2. Het werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan in het zwembad.
 3. Kinderen zonder een diploma; kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang als zij ten alle tijden zwembandjes dragen en onder begeleiding zijn van een volwassene (18 jaar e.o.) die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 4. Daarnaast geldt:

Kind in het 1e bad, begeleider op de kant = afdoende

Kind in het 2e bad, begeleider moet in het water zijn

Kinderen zonder diploma worden niet toegelaten in het 3e bad

 • Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan.
 • Duiken is geheel op eigen risico en alleen toegestaan in het 3e bad (2 meter diepte).
 • Bij gebruik van de glijbaan is het niet toegestaan om af te wijken van de voorschriften zoals deze zijn aangegeven op het bord bij de trap van de glijbaan.

Groepen

 1. Begeleiders van groepen dienen in de zwemzaal aanwezig te zijn en erop toe te zien dat de kinderen zich aan de regels houden. Kinderen in de groep die niet kunnen zwemmen moeten bekend gemaakt worden bij de toezichthouders. 

Overige

 1. Wanneer door het personeel de bel wordt geluid, dient u het zwemwater te verlaten en zich om te gaan kleden.
 2. Kleine kleedruimte vrijhouden van kleding.
 3. Het geslacht van de ouder bepaalt het gebruik van de grote kleedruimtes.
 4. Banenzwemmen is alleen toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder.
 5. Tijdens het banenzwemmen zijn spelende kinderen in het wedstrijdbad niet toegestaan. Zij kunnen gebruik maken van het 1e bad (kleine bad).
 6. Wij adviseren u waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen.

Huisregels Sporthal

Hygiëne en netheid

 1. Schoenen; enkel de zaal betreden met binnen schoenen, geen zwarte zolen en geen noppen onder de schoenen.
 2. U dient schone en correcte sportkleding te dragen.

Materiaal

 1. Materialen als doeltjes, kasten, ballenrekken, afschermwanden, etc. mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene verplaatst worden.
 2. Het gebruik van materialen die niet standaard in de sporthal aanwezig zijn is alleen toegestaan na toestemming van het personeel.

Team Sportcentrum Flidunen